CEVHERLER VE ALAŞIMLAR

Demirin silisyum, mangan, krom, nikel, tungsten, molibden, vanadyum, titanyum, zirkonyum, kobalt, bor, fosfor gibi elementlerden biriyle veya birden fazlasıyla yaptığı alaşımlara ferro alaşımlar denir. Genellikle kırılgan ve süngerimsi bir yapıya sahiptirler. Ferro alaşımlar genellikle imalat malzemesi olarak tek başlarına kullanılmazlar. Ferro alaşım üretimi ve gelişmesi çelik üretimi ve artışına bağlıdır. Demir-çelik sanayii; dünya krom üretiminin %50'sini, manganez üretiminin %85'ini, vanadyum ve molibden üretiminin % 95'ini tüketmektedir. Molibden; dökme demir ve çeliğe eklendiğinde sertleşebilirlik, mukavemet, tokluk, aşınma ve korozyon direncini artırmak için, süper alaşımlar da bir alaşımlama ajanı olarak kullanılan refrakter metalik bir elementtir.  Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması nedeniyle demir çelik endüstrisinin aranan bir elementidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde molibden, bir yan ürün olarak çıkarılır ve imal edilir. 

Ferro Alaşımlar, grafit oluşumunu denetim altında tutabilmek, çeliğin yapısından bazı elementleri uzaklaştırmak,  diğer alaşım veya elementlerin üretilmesi amacıyla ferro alaşımlar kullanılmaktadır. ,

Ferro Alaşımların Termodinamiği ve Özellikleri  

Ferro alaşımlar, ergimiş çeliğe istenilen son bileşimi vermek, metalin katılaşmasını sağlamak, çeliğin ilk ve son deoksidasyonunu yapmak amaçlarıyla kullanılır.

Ferro alaşım sistemlerindeki bileşenlerin aktivitelerindeki verilerin eksik olması, yoğun maddeler için atom yüzdelerinin veya molar oranların (N) ve gazlar için de kısmı basınçların (P) kullanılmasına yol açmıştır. Böyle bir durumda güvenilebilir kantitatif sonuçlar elde etmek güçtür. Fakat makul kabullerle bir metalürji reaksiyonunun gidişatı, kafi derecede hassasiyetle önceden bilinebilir ve erime şartları altında, bahsi geçen reaksiyonun tamamlanmasının ne dereceye kadar gerçekleşeceği tahmin edilebilir .

Ferro Alaşım Türleri  

 • Ferro Molibden (FeMo) 
 • Ferro Vanadyum (FeV)
 • Ferro Silis (FeSi) 
 • Ferro Manganez (Yüksek Karbon) (HCFeMn)
 • Ferro Silikon Zirkonyum
 • Ferro Manganez (Düşük Karbon) (LCFeMn)
 • Ferro Krom (Yüksek Karbon) (HCFeCr)
 • Ferro Krom (Düşük Karbon) (LCFeCr)
 • Ferro Fosfor (FeP)
 • Ferro Silikon Magnezyum (FeSiMg)
 • Ferro Bor
 • Ferro Tantalyum
 • Ferro Alüminyum