FERRO KROM NEDİR?

FERROKROM

Krom ve demir metallerinden elde edilen ve içerisinde % 45-90 oranında krom bulunduran alaşımlardır. Yoğun olarak demir çelik sanayiinde paslanma ve korozyon önleyicimukavemet arttırıcı olarak kullanılır.

FERROKROM ÜRETİMİNDE HAMMADDE HAZIRLAMA

Ferrokrom üretiminde hammadde olarak roş kromitkonsantre kromitboksitkuvarsitkok kömürü ve ark yapımı için soderberg kullanılmaktadır. Ferrokrom üretiminde kullanılan hammaddelerin düzenli kimyasal bileşimi ve istenilen fiziksel özelliklerde olması verim açısından çok önemlidir. Ferrokrom üretiminde kullanılacak kromitin Cr/Fe oranının 3:1 olması oldukça önemlidir. Çünkü bu oran daha düşük bir değerde olduğu zaman, % 60-70 lik standart ferrokrom alaşımı elde edilemez. Demir miktarının fazla oluşu, refrakterleri ısıya ve korozyona daha dayanıksız hale getirir.

1) Cevher

Ekonomik olarak krom metalinin üretilebildiği tek mineral Kromittir.

1) Metalurjik Kromitler (Yüksek Krom=%46-55Cr2O3 Cr/Fe:2/1)

2) Kimyasal Kromitler (Yüksek Demir=%40-46Cr2O3 Cr/Fe:1.5-2/1)

3) Refrakter Kromitler (Yüksek Alüminyum=%33-38Al2O3 Cr/Fe:2-2,5/1 )

Kimyasal Formülü: FeO.Cr2O3