Dökümhane ve Çelikhane proseslerinde kullanılan hammadde endüstrisinde onlarca yıllık deneyime sahip olan Cango Metal, sektörde en iyi bilinen tedarik zinciri firmalarının iş ortağıdır. Cango Metal, geniş satış ve servis uzmanları ve dağıtım merkezlerinden oluşan bir ağ kullanarak metaller, alaşımlar ve mineraller tedarik etmek için küresel madencilik ve işleme ortaklıklarından etkili bir şekilde yararlanır. Firmanın ana odak noktası kalite ve son kullanıcılara katma değer sağlamaktır.